PR

Public Relations, oftest forkortet og omtalt PR, er en strategisk disciplin, som har til formål at skabe goodwill om en virksomhed. Disciplinen handler om omdømme, men også om styrkelse af legitimitet og troværdighed gennem strategisk forankret kommunikation.

Gennem de sidste mere end 25 år har vi opbygget en unik viden om den svære PR-disciplin og de mange spilleregler, der følger med den. Vi ved alt, der er at vide om de nødvendige byggesten for effektiv PR-omtale: Content, segmentering, strategi, det danske medielandskab og journalisternes krav.  

Vi har styr på al formalia og ved, hvordan vi vækker nysgerrigheden til live allerede i overskriften uden at spekulere i kyniske clickbaits. Vi har nemlig noget på hjerte og målretter content, når vi anbefaler vores kunder at gå i dialog med journalister, influencers og danske medier.

Hvornår er PR relevant?

PR er relevant for enhver virksomhed på ethvert tidspunkt. Både i gode og dårlige tider.  

I Kragelund Kommunikation har vi det strategiske perspektiv, som skal til for at give budskabet værdi og dybde. I den forbindelse taler vi ofte om at presse citronen. Det skyldes ikke, at vi er vilde med limonade, men at der i næsten alle virksomheder er et uudnyttet kommunikationspotentiale, som venter på at blive foldet ud. Måske er historien fortalt internt, men med den rette vinkling kan der være potentiale til også at få den gode historie i medierne. Når man tænker hele vejen rundt om historien og inddrager alle kanaler, kalder vi det at presse citronen. 

Effekten af vores PR-arbejde er stor, fordi vi kender til konsekvensen ved at kommunikere i et vakuum. Med den viden følger en evig søgen efter de rette modtagere. Vi finder ind, før vi breder ud. Det er med modtagerne i sigte, at vi kan ramme plet, når vi efterfølgende sætter ord på papir eller taler med journalisterne om historien.

Hvordan foregår PR-arbejde i praksis?

Inden for PR-disciplinen taler man om fire discipliner. Samlebetegnelsen for dem er PESO, som står for paid, earned, shared og owned media. I gamle dage for omtrent 20 år siden var paid og earned media eneste muligheder. Betal i form af annoncer eller gør dig fortjent til omtale i form af traditionel PR. I dag er medielandskabet langt mere kompliceret, og valget af PR-indsatser giver aldrig helt sig selv. Det afhænger af den specifikke kommunikationssituation. Budskabet, intentionen, afsenderen og modtageren.

Den klassiske pressemeddelelse har altid været en af favoritterne i kommunikationsbranchen, fordi den med en lille indsats kan nå vidt og bredt. De seneste par år er der dog sket en popularitetsforskydning af PR-fagene. I takt med udviklingen af sociale online netværk, også kaldet sociale medier eller SoMe, har shared media vundet større og større indpas.  

Med vores mange år i branchen har vi i Kragelund Kommunikation et indgående kendskab til kommunikationsbranchen både før og efter det online-sociale-gennembrud. Vi forstår både værdien af traditionel og digital PR, hvilket gør os i stand til at give dig og din virksomhed specialiseret rådgivning i, hvordan du og din virksomhed på bedste vis formidler jeres brand til omverdenen.

Hvilke medier sender vi til?

Som noget helt unikt for branchen har vi vores egen mediedatabase med samtlige print og online medier i Danmark. Vores mediekoordinator opdaterer databasen, når mediebilledet ændrer sig, eller navngivne journalister skifter job. På den måde sender vi aldrig gode historier ud i det blå men rammer hver gang de rette medier og journalister.

Hvordan måler vi effekten?

Uanset om målet med PR-indsatsen er en enkelt omtale i et defineret medie eller så mange omtaler som muligt, monitorerer og måler vi altid effekten. For os giver PR uden mediemonitorering og effektmåling ingen mening. Tro skal erstattes af viden.

Vi monitorerer derfor alle vores PR-indsatser og udarbejder efterfølgende en oversigt over de medier, der har valgt at bringe historien. Kun på den måde kan vi sammen evaluere effekten og afgøre, om vi har opnået de fælles mål for indsatsen.

Er PR nødvendigt?

PR er en nødvendighed, når du vil arbejde proaktivt med dit brand, fordi disciplinen giver en gylden mulighed for at styrke og udbrede organisatorisk DNA til de rette modtagere. PR er også en nødvendighed, når du ønsker omtale og dermed øget salg af nye produkter, fordi det er en effektiv måde at nå mange mennesker med få midler og stor effekt.

Ofte stillede spørgsmål om PR

Hvad er PR/Public Relations?
PR er en strategisk kommunikationsdisciplin, der dækker over arbejdet med en virksomheds synlighed, relationer og omdømme. Ofte tænkt i forhold til eksterne interessenter men i praksis har PR også en stor positiv effekt internt. Målet med PR er at øge kendskabet til virksomheden og dens produkter men også at skabe et godt omdømme i offentligheden. Midlet er troværdige historier om for eksempel produktnyheder, oplevelser, holdninger og HR-tiltag.
Digital eller print?
Når vi taler om PR er det ikke et enten eller men et både og. En effektiv PR-strategi har helt naturligt fokus på både print medier og digitale medier. Fordi mediebilledet består af såvel offline som online medier, og begge er vigtige for enhver virksomhed.
Hvad er forskellen på PR og marketing?

PR og marketing er to forskelle indgange til det samme: at opnå synlighed og øget salg. PR arbejder med earned media, hvilket betyder, at man skal levere så interessant stof, at medierne vælger at skrive om virksomheden og dens produkter. Uden betaling. Marketing arbejder derimod med paid media i form af reklamer og kan selv styre historien og tidspunkt for indrykning, men med betaling.

En effektiv PR-kampagne kan give omfattende, troværdig og positiv omtale i relevante medier – uden det koster en bondegård.

Hvordan hænger PR og sociale medier sammen?
Et kommunikationsværktøj inden for PR er sociale medier. Fordelen ved sociale medier er den direkte dialog og interaktion med forbrugere og influenter. Nyheder kommer hurtigt ud, og meninger udveksles. Vi anbefaler en strategisk funderet plan, der sørger for systematisk og værdifuldt content i tråd med virksomhedens forretningsmål.
Hvad kan et PR-bureau hjælpe med?
Et PR-bureau kan hjælpe dig med at afdække og prioritere dine kommunikationsaktiviteter, så du mest effektivt understøtter virksomhedens mål. Eller med andre ord får mest kommunikation for pengene. Vi kan arbejde såvel strategisk som operationelt og er eksperter i alt fra kampagner til krisestyring og fra grundfortællinger til mediehåndtering.
Hvorfor PR?

PR er et stærkt redskab til øget kendskab, forbedret omdømme og øget salg. PR har en høj grad af troværdighed, fordi historierne altid skal gennem journalisters eller influenters nåleøje. Du kommer kun i medierne, hvis du har gjort dig fortjent til omtalen.

Hvilke brancher benytter sig af PR?
Alle brancher uden undtagelser kan benytte sig af PR, og gør det.
Hvordan understøtter PR kunderejsen?
PR er ofte første skridt på kunderejsen. Når forbrugerne læser om en virksomhed og dens produkter uden bevidst at have søgt efter det, bliver de ramt med paraderne nede og er derfor åbne for påvirkning. Vi pirrer deres nysgerrighed, skaber et behov og skubber til lysten til at besøge virksomhedens hjemmeside, sociale medier eller fysiske butikker. PR kickstarter kunderejsen og øger dermed salget.
Er pressemeddelelsen død?
Pressemeddelelser med glimmer og guld uden hold i virkeligheden sendt ud med spredehagl er død. Og i vores øjne har den form for PR altid været stendød. Men tager man pressemeddelelsen som medie alvorligt lever den i bedste velgående. Det kræver bare omtanke, skarp vinkling og medieforståelse.
Hvad indeholder en pressemeddelelse?

En pressemeddelelse indeholder: en fængende overskrift, indledning der opsummerer nyheden/historien og brødtekst der udfolder nyheden/historien med flere informationer. Derudover er der en række banale ting, der bare skal være på plads. Det gælder opdaterede kontaktinformationer og to til tre udvalgte billeder i god kvalitet. En pressemeddelelse fylder typisk en A4-side.

Hvilke forskellige former for pressemeddelelser findes der?
Corporate PR, tendens historier, produktnyheder, case stories, dagsordensættende PR, employer branding etc. De forskellige genrer inden for PR stiller forskellige krav til tekstens indhold, sprog og form. Men uanset genre er det afgørende for effekten, at man kender det danske medielandskab og kan ramme journalister og influencers med relevant indhold.
Hvordan pitcher man en historie?
Journalister og influencers bliver dagligt bombarderet af bureauer og virksomheder, der forsøger at finde vej til læserne. Så kravene til indhold og form er store. Det gælder derfor om at være godt forberedt og tro på, at din historie vækker deres nysgerrighed. Kontakter du for eksempel en erhvervsjournalist stiller det andre krav, end hvis du vil pitche til en journalist på et magasin. Men vær dog i begge tilfælde klar over, om du tilbyder en solohistorie eller ej.
Hvordan får jeg min historie ud til mange?
Hvis du har en god historie eller en spændende produktnyhed, der fortjener bred omtale i så mange medier som muligt, har vi en opdateret database med samtlige medier i landet og med navne på journalister. Ved hjælp af den unikke database sikrer vi, at pressemeddelelsen lander det rigtige sted og bliver læst. På den måde kan vi sikre den store effekt af alle de pressemeddelelser, vi udsender.
Hvordan ved jeg, hvem der bringer pressemeddelelsen?
Hver morgen får vi en oversigt over de medier, der har bragt en historie på basis af vores pressemeddelelser. Vi har derfor konstant styr på, hvilken effekt hver enkelt pressemeddelelse har givet. Den viden giver vi med glæde videre til vores kunder, der løbende modtager en medieoversigt. Efterfølgende kan vi evaluere effekten og afgøre, om indsatsen levede op til de aftalte forventninger.
Hvordan udarbejder man en effektiv PR/kommunikationsstrategi?

Ingen PR uden en strategi. Stor eller lille. Men det er vigtigt at vide, hvad man vil opnå med indsatsen, og hvordan indsatsen understøtter den øvrige markedsføring og virksomhedens forretningsmål. Vil du sælge produkter, sætte en dagsorden eller tiltrække nye medarbejdere? Når du udarbejder en PR-strategi, gælder det om at udvælge midler, processer og handlinger, der gør, at du når målene for kommunikationen. Har du for eksempel en stærk designnyhed, kan du tage andre midler i brug, end hvis du skal fortælle om en opdatering af et velkendt toilet. Begge eksempler kræver dog fastlæggelse af målgrupper og budskaber, valg af mediekanaler og et godt greb om den kommunikative værktøjskasse. Når strategien er på plads, er det bare om at omsætte strategi til handling.

/*