Kommunikationsstrategi

En god kommunikationsstrategi er stringent, systematisk og struktureret. Den er nøglen til at skabe effektiv kommunikation, der virker, fordi den går hånd i hånd med strategien for virksomheden, projektet eller kampagnen. Strategien er fundamentet for, at organisationens eller virksomhedens kommunikation får en klar og bevidst retning ved at ramme de relevante målgrupper med de rette budskaber på de vigtigste kanaler.

Hvorfor kommunikere strategisk?

Umiddelbart tænker mange, at man kan springe kommunikationsstrategien over, fordi det jo bare er et stykke skrivebordsarbejde uden værdi. Intet kunne være mere forkert. En strategi er tvært imod en genvej til effektivt at nå sine mål med kommunikationen, og den skaber værdi, fordi den udstikker midlerne, processen og handlingerne. Beslutningerne bliver taget én gang for alle, ligesom budskaberne bliver lagt fast, og så gælder det bare om at følge køreplanen.

Hvad indeholder en kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi kan handle om: den overordnede kommunikation for virksomheden, et aktuelt tema eller issue eller en kampagne. Det siger sig selv, at de tre strategier er meget forskellige i omfang og kompleksitet. Alt efter den konkrete situation kan en kommunikationsstrategi fylde fra en enkelt A4-side til flere sider. Men altid under ti sider og aldrig et ringbind.

Uanset omfanget indeholder en strategi for os altid:

  • Situationen: Beskrive den udfordring eller opgave, som kommunikationen skal løse. Her skaber vi enighed om situationen.
  • Målgrupperne: Fastlægge og prioritere relevante målgrupper. Hvem ønsker vi at komme i dialog med? Hvad ved de allerede om situationen?
  • Målet: Beslutte hvad vi skal opnå. Hvad er det for en forandring kommunikationen skal skabe?
  • Handlinger: Fastlægge hvilke redskaber fra den kommunikative redskabskasse, der bedst egner sig i den konkrete situation. Derefter udarbejdes en overordnet handleplan med angivelse af valgte aktiviteter i forhold til de prioriterede målgrupper.
/*