Grundfortælling

Kernefortælling, brandfortælling, virksomhedsfortælling og  corporate story. Kært barn har mange navne, og vi har valgt at døbe ’barnet’ grundfortælling.

Hvad er en grundfortælling?

For os er en grundfortælling den samling af relevante budskaber, som skarpt skåret fortæller den unikke historie om virksomheden, jeres samlede produktkatalog, lanceringen af en produktnyhed eller et nyt projekt. For kommuner kan det for eksempel handle om byudvikling eller ny skolestruktur. Mens det for boligforeninger kan være boligrenovering eller genhusning.

I processen med grundfortællingen besluttes én gang for alle, hvad der skal fortælles, og resultatet er færdigt formulerede budskaber med fakta.

Udover at være en budskabsbank består grundfortællingen også af en kort profiltekst eller elevatortale, der skærer helt ind til kernen af historien.

Vi udarbejder grundfortællingen som en kommunikativ plug-and-play, der gør det let for jer at benytte teksterne i forskellige sammenhænge. Du kan altså forvente at få kommunikative byggeklodser, du med det samme kan sætte i spil på tværs af interne og eksterne kommunikationskanaler.

Hvorfor arbejde med en grundfortælling?

Der er flere grunde til at arbejde med en grundfortællingFørst og fremmest fordi den skaber klarhed og fokus på kernen af enten hele eller dele af en virksomhed. I processen kommer uoverensstemmelser og misforståelser på bordet, og der bliver truffet håndfaste beslutninger, som en gang for alle fastlægger vejen frem. På den måde bliver diskussioner og udfordringer taget i opløbet, hvilket efterfølgende skaber ro og sparer tid.  

En anden grund til at arbejde med grundfortællingen er dens praktiske og anvendelige form. I får et skrift med direkte anvendelige formuleringer, der fastholder den røde tråd og konsistens i kommunikationen på tværs af kommunikationskanaler og tid.  

Det betyder, at I har fundamentet og formuleringerne til såvel intern som ekstern kommunikation, hvad enten vi taler om kampagner, opslag på LinkedIn, nyhedsbreve, blogs, beboerkommunikation etc.  

Med grundfortællingen baghånden bliver det altid jeres relevante budskaber, der styrer kommunikationen fremfor halvhjertede forsøg på at følge med kommunikationsstrømmen. 

Hvem har glæde af en grundfortælling?

  • Vækstvirksomheden, der skal realisere en ambitiøs vækstplan  
  • Produktionsvirksomheden med produkter til forskellige segmenter  
  • Iværksættervirksomheden, der skal skabe sin identitet og forretningsgrundlag 
  • Internationale virksomheder, der operer på mange markeder  
  • Virksomheder med en kommende produktlancering  
  • Virksomheder, som aktivt arbejder med Verdensmålene  
  • Boligforeninger og renoveringer 
  • Kommuner og byudvikling

Det er vores opfattelse, at alle har brug for en grundfortælling, hvis man ønsker at spare tid og frustrationer med krystalklar kommunikation.

Hvordan ser en grundfortælling ud?

Der er ikke to virksomheder, som er ens, og derfor er der heller ikke to grundfortællinger, som er ens. Dermed er omfanget af grundfortællingen heller ikke fast defineret. Nogle virksomheder har bare brug for en light-udgave, mens andre har brug for en variant, hvor vi i processen foretager dyb research med kvalitative interviews blandt interessenterne.    

 

Vil du vide mere om grundfortællinger?

Kontakt os og lad os få en dialog om, hvordan en grundfortælling kan fremme salg og udvikling i din organisation eller virksomhed.