Grundfortælling

Kernefortælling, brandfortælling, virksomhedsfortælling og  corporate story. Kært barn har mange navne, og vi har valgt at døbe ’barnet’ grundfortælling.

Hvad er en grundfortælling?

For os er en grundfortælling den samling af relevante budskaber, som skarpt skåret fortæller den unikke historie om virksomheden, jeres samlede produktkatalog, lanceringen af en produktnyhed eller et nyt projekt. For kommuner kan det for eksempel handle om byudvikling eller ny skolestruktur. Mens det for boligforeninger kan være boligrenovering eller genhusning.

I processen med grundfortællingen besluttes én gang for alle, hvad der skal fortælles, og resultatet er færdigt formulerede budskaber med fakta.

Udover at være en budskabsbank består grundfortællingen også af en kort profiltekst eller elevatortale, der skærer helt ind til kernen af historien.

Vi udarbejder grundfortællingen som en kommunikativ plug-and-play, der gør det let for jer at benytte teksterne i forskellige sammenhænge. Du kan altså forvente at få kommunikative byggeklodser, du med det samme kan sætte i spil på tværs af interne og eksterne kommunikationskanaler.

Hvorfor arbejde med en grundfortælling?

Der er flere grunde til at arbejde med en grundfortællingFørst og fremmest fordi den skaber klarhed og fokus på kernen af enten hele eller dele af en virksomhed. I processen kommer uoverensstemmelser og misforståelser på bordet, og der bliver truffet håndfaste beslutninger, som en gang for alle fastlægger vejen frem. På den måde bliver diskussioner og udfordringer taget i opløbet, hvilket efterfølgende skaber ro og sparer tid.  

En anden grund til at arbejde med grundfortællingen er dens praktiske og anvendelige form. I får et skrift med direkte anvendelige formuleringer, der fastholder den røde tråd og konsistens i kommunikationen på tværs af kommunikationskanaler og tid.  

Det betyder, at I har fundamentet og formuleringerne til såvel intern som ekstern kommunikation, hvad enten vi taler om kampagner, opslag på LinkedIn, nyhedsbreve, blogs, beboerkommunikation etc.  

Med grundfortællingen baghånden bliver det altid jeres relevante budskaber, der styrer kommunikationen fremfor halvhjertede forsøg på at følge med kommunikationsstrømmen. 

Hvem har glæde af en grundfortælling?

 • Vækstvirksomheden, der skal realisere en ambitiøs vækstplan  
 • Produktionsvirksomheden med produkter til forskellige segmenter  
 • Iværksættervirksomheden, der skal skabe sin identitet og forretningsgrundlag 
 • Internationale virksomheder, der operer på mange markeder  
 • Virksomheder med en kommende produktlancering  
 • Virksomheder, som aktivt arbejder med Verdensmålene  
 • Boligforeninger og renoveringer 
 • Kommuner og byudvikling

Det er vores opfattelse, at alle har brug for en grundfortælling, hvis man ønsker at spare tid og frustrationer med krystalklar kommunikation.

Hvordan ser en grundfortælling ud?

Der er ikke to virksomheder, som er ens, og derfor er der heller ikke to grundfortællinger, som er ens. Dermed er omfanget af grundfortællingen heller ikke fast defineret. Nogle virksomheder har bare brug for en light-udgave, mens andre har brug for en variant, hvor vi i processen foretager dyb research med kvalitative interviews blandt interessenterne.    

GRUNDFORTÆLLING SÆTTER ORD PÅ AVK'S ARBEJDE MED VERDENSMÅL

NY FORTÆLLING STYRKER FARSTRUP FURNITURES TURNAROUND

Ofte stillede spørgsmål om grundfortælling

Hvad er en grundfortælling?
Grundfortælling har mange navne: Kernefortælling, brandfortælling, strategisk narrativ eller corporate storytelling. Lige meget hvad du kalder den, er den en strategisk udarbejdet tekst, der fungerer som pejlemærke for alt kommunikation i virksomheden. Grundfortællingen omhandler emner som historie, kultur, kompetencer, værdier, differentieringsparametre, menneskesyn, produkter og målgrupper. En grundfortælling hjælper med at klarlægge kommunikation på alle platforme og undgå misforståelser samtidig med, at den er tidsbesvarende for virksomhederne. Grundfortællingen er dynamisk og skal derfor opdateres og vedligeholdes, så den altid passer til virksomhedens holdninger og værdier.
Hvad er ROI på en grundfortælling?
 • Tidsbesparende og let værktøj i hverdagen.
 • Ressourcer bliver udnyttet bedst muligt.
 • Klar tale uden dyre misforståelser – internt og eksternt.
 • Rød tråd i kommunikationen på alle platforme.
 • Fælles afsæt og forståelse for budskaber.
 • Understøtter de strategiske forretningsmål.
Hvorfor bør din virksomhed have en grundfortælling?

En grundfortælling sikrer en nem arbejdsgang for alle, som kommunikerer i det daglige samt fælles fodslag omkring sprog og budskaber. Den sætter ord på virksomhedens DNA og sikrer den røde tråd i al kommunikation. Grundfortællingen sparer også tid og ressourcer internt, samt løfter virksomhedens kommunikation.  

Hvilke brancher skal have en grundfortælling?

Alle brancher kan få noget ud af at have en grundfortælling. Grundfortællingen sætter retningslinjer for al virksomhedens kommunikation såvel internt som eksternt og er derfor relevant for alle brancher og organisationer. En grundfortælling kan eksempelvis omhandle produktnyheder, byudvikling, segmenter osv. En grundfortælling er i alle brancher med til at udnytte ressourcer bedst muligt, undgå misforståelser og spare tid. 

Hvilke kanaler kan en grundfortælling bruges på?

Budskaberne udformes, så de kan bruges på tværs af alle kanaler.

Hvordan udarbejder man en god strategisk grundfortælling

Helt lavpraktisk består en grundfortælling af en profiltekst, pay-off og en budskabsbank. Når man udvikler en grundfortælling, er det vigtigt at tage afsæt i strategien og virksomhedens mål. Grundfortællingen skal beskrive virksomhedens værdier, ydelser og markedsposition over for målgruppen. 

Hvordan sikres implementeringen af en grundfortælling?
Når virksomheden skal implementere en grundfortælling, starter det altid med involvering. Det gælder om at involvere og engagere hele virksomheden fra direktør og daglige ledere til medarbejdere på alle niveauer for at skabe et fælles afsæt og sikre konsistent kommunikation og sprogbrug.

Grundfortællingen kan bruges i interne nyhedsbreve, på Facebook opslag, i personalebladet og andre interne kanaler samt til interne arrangementer og workshops. Grundfortællingen ligger til grund for den interne kommunikation og giver klare retningslinjer for, hvordan kommunikationen holdes tydelig og genkendelig.

En grundfortælling kan også bruges til al ekstern kommunikation. De retningslinjer, der gælder for den interne kommunikation, gælder også for den eksterne kommunikation. Grundfortællingen kan derfor bruges som pejlemærke for det kommunikative materiale, der bliver sendt ud via eksterne kanaler. Det samme gælder budskabsbanken, hvor medarbejderne kan bruge i forvejen godkendte budskaber i deres eksterne kommunikation.

Hvad er tone of voice?

Tone of voice er din virksomhedsstemme og personlighed. Hvis man deler begrebet op, henviser voice til dit brands karakter og værdier og tone til det eksterne udtryk, altså hvordan din virksomhed lyder. Det handler mindre om, hvad du siger, og mere om, hvordan du siger det. En gennemført tone of voice dækker altså over de helt konkrete formuleringer virksomheden bruger i deres kommunikation, samtidig med at den giver overordnede retningslinjer for den samlede kommunikation.

Hvordan finder du din tone of voice?
Det er vigtigt, at din tone of voice kommer indefra og tager udgangspunkt i dit brand. Hvem er du, eller hvem vil du gerne være? Start med at få klarlagt, hvem virksomheden ønsker at tale med altså målgruppen? Find efterfølgende ud af hvilken stemme virksomheden har eller skal have – er den formel eller afslappet? Bruger I slang? Hvilke karaktertræk er typisk for virksomheden? En tone of voice hjælper med at skabe genkendelighed, give personlighed til virksomheden, sikre en effektiv kommunikation og differentiering. Den skaber troværdighed og autensitet.
Hvad er en budskabsbank?
Budskabsbanken består af enkeltstående budskaber, formuleret skarpt og præcist, så de er operationelt anvendelige i markedsføringen og internt i virksomheden. Det kan være en fordel at opdele budskaberne i forskellige kategorier, så det er nemt for medarbejderne at finde de budskaber, de skal bruge til den specifikke anledning. Det betyder, at virksomheden, alt efter behov, kan ”plukke” de enkelte budskaber direkte fra grundfortællingen og anvende dem på tværs af kanaler. Det sikrer en nem arbejdsgang for alle samt fælles fodslag omkring sprog og budskaber.

Vil du vide mere om grundfortællinger?

Kontakt os og lad os få en dialog om, hvordan en grundfortælling kan fremme salg og udvikling i din organisation eller virksomhed.

/*