Ny strategi og hva’ så?

Strategien er lagt, missionen defineret og visionen klar. Men hvordan gør vi strategien til virkelighed? Det aarhusianske advokatfirma Interlex Advokater var topmotiverede efter en værdifuld strategiproces. Men advokaterne havde brug for hjælp til at få strategien gjort til virkelighed hos alle medarbejdere, samarbejdspartnere og klienter.

Grundfortælling hjalp med implementering af ny strategi

Derfor hjalp vi med at sætte markedsberedte ord på Interlex Advokaters vigtigste budskaber i en grundfortælling. En uge efter, at grundfortællingen var godkendt, blev budskaberne sat i spil på firmaets nye website.

 

Kig ud, når I har kigget ind

Interlex Advokaters mission og vision er kun relevant for deres klienter, hvis det får direkte indflydelse på dem selv og deres forretning. Derfor brugte vi sammen med udvalgte medarbejdere hos Interlex Advokater nogle uger på at oversætte firmaets interne forretningsstrategi til eksterne markedsberedte budskaber. Vi hjalp så at sige de ambitiøse advokater med at vende blikket ud efter at have kigget ind.

”Efter vores strategiproces havde vi brug for at komme ud over rampen og give forretningsstrategien liv uden for firmaet. Vores primære fokus i hverdagen er klienterne og vores rådgivning til dem, og derfor er det helt afgørende, at markedsføring ikke optager unødig tid fra os. Det skal være nemt og effektivt at integrere kommunikationen i vores hverdag, og det har vi opnået med grundfortællingen, som vi allerede har haft gavn af i flere sammenhænge,” fortæller Thomas Heintzelmann, partner og advokat hos Interlex Advokater.

 

SMV’erne foretrækker en loyal samarbejdspartner

Visionen om at være SMV’erne foretrukne juridiske samarbejdspartner blev oversat til løftet om at være klientens loyale rådgiver. En ny teamstruktur i firmaet blev oversat til klienternes garanti for at møde de mest dedikerede og kompetente rådgivere til lige netop deres sag. Interlex Advokaters juridiske eksperter blev præsenteret som juridiske brobyggere, der bygger bro mellem lov og forretning. Fordi den bedste rådgivning findes i advokaternes forståelse for klientens hverdag, der udspiller sig mellem lovgivning og paragraffer.

Med en markedsberedt grundfortælling oversatte vi Interlex Advokaters ambitiøse forretningsstrategi til målgrupperelevante budskaber. På den måde blev kommunikationen konkretiseret og håndgribelig med direkte anvendelige formuleringer til pressemeddelelser, LinkedIn-opslag, webtekster og andet markedsføringsmateriale.

/*