Fælles afsæt skaber fremtidens byudvikling

Horsens Havn

Case, horsens_havn

Et moodboard hjælper til at visualisere fremtidens hverdag på havnen i Horsens.

Hvordan sikrer man sammenhæng i den fælles fortælling, så man løfter luftige visioner til et realiseret projekt? Det kræver en fælles fortælling, der får projektet til at stå soleklart, så alle parter har en fælles fremtidsvision, de arbejder hen imod. Men hvordan formidler man visionen om en ny berigende bydel, så alle interessenter forestiller sig den samme fremtid?

Det handler i grunden om fortælling
Løsningen blev en strategisk grundfortælling. Gennem en proces med involvering af strategiske aktører, taletid til målgruppen og sætningen ”det gode liv ved fjorden”, fandt vi frem til havnens unikke fortælling.

En fortælling, der favner visionen for den nye bydel og møder både borgere, beboere, investorer og interessenter i øjenhøjde. Grundfortælling får projektet til at stå krystalklart, så fremtidens byudvikling kan blive en realitet

/*