Beboerne blåstempler arbejdet med FN’s verdensmål for Boligselskabet Fruehøjgaard

Fruehøjgaard case

Mange boligforeninger har i disse år stort fokus på, hvordan de kan støtte op om FN’s verdensmål. Det gælder også for Boligselskabet Fruehøjgaard, hvor organisationsbestyrelsen har pålagt administrationen at finde ud af, hvordan boligselskabet kan tage del i arbejdet med verdensmålene.  

Men hvordan forholder beboere og medarbejdere sig til verdensmålene? Hvilke verdensmål skal man prioritere, og hvor skal man overhovedet starte? 

Inden man kan udvikle, må man afdække udgangspunktet. Derfor tog Boligselskabet Fruehøjgaard kontakt til os og bad os hjælpe med at tage pulsen på organisationen og beboerne gennem en analyse.  

“Med deres indgående kendskab til den almene sektor har Kragelund Kommunikation hjulpet os med at afdække både barrierer og potentialer for vores videre udvikling. De tager ansvar for processen og har været en værdifuld sparringspartner undervejs og i forhold til anvendelsen af den nye viden, som analysen har givet os.”   

Birgitte Juhl

Direktør, Boligselskabet Fruehøjgaard

Bred opbakning til arbejdet med FN’s verdensmål

At skabe systematik i og opbakning til Boligselskabet Fruehøjgaards arbejde med FN’s verdensmål, krævede et grundigt indblik i både beboere og medarbejderes kendskab og holdning til verdensmålene. For selvom organisationsbestyrelsen har en vision om at arbejde ud fra FN’s verdensmål, hvad mener andre aktører i boligselskabet så egentlig?

Vi gennemførte derfor en survey blandt boligselskabets beboere, beboerdemokrater og medarbejdere. Resultatet var bred opbakning til arbejdet med FN’s verdensmål og en lang række konkrete idéer til bæredygtige initiativer.

Involvering, aktivering og motivering af beboere og medarbejdere

Beboere udgør fundamentet i en boligforening. Derfor er involveringen og aktiveringen af dem essentiel, når et boligselskab som Fruehøjgaard ønsker at bevæge sig i en bestemt retning. Og det samme gør sig gældende for boligselskabets medarbejdere.

Det var derfor vigtigt for Boligselskabet Fruehøjgaard at skabe interesse for projektet og samtidig finde ud af, hvilke verdensmål de adspurgte vægter højest. Særligt arbejdet med social bæredygtighed viste sig at være i højsædet for beboere såvel som medarbejdere. 

Et klart mandat til at arbejde strategisk med verdensmålene

For Boligselskabet Fruehøjgaard var det afgørende at få indsigt i organisationens holdning til FN’s verdensmål for at kunne arbejde strategisk og systematisk med dem.

Ved at stikke en finger i jorden og involvere medarbejdere og beboere gennem en analyse, lykkedes det Boligselskabet Fruehøjgaard at skabe interesse omkring arbejdet med FN’s verdensmål. Opmærksomheden omkring organisationens projekt aktiverede en stor gruppe frivillige beboere og medarbejdere, som vil hjælpe med at føre idéerne ud i livet.

Vil du Høre mere?

Kontakt os og lad os få en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jeres boligforening med den fremtidige udvikling.

/*