Issue management, medietræning, risikoanalyser og forsvarsstrategier. Disciplinen krisekommunikation er lige så kompleks, som den er nødvendig, i et samfund, hvor risikoen for kriser er et grundvilkår for alle virksomheder og organisationer.

Nogle kriser er et direkte resultat af virksomhedens handlinger (tænk Danske Banks hvidvaskskandale), mens andre er et mere eller mindre indirekte resultat af virksomhedens handlinger (YouSee’s tv-nedbrud nytårsaften). Begge eksempler illustrerer, hvordan kriser i dag kan medføre massiv omtale gennem både sociale og traditionelle medier. Eksemplerne viser også, at der er vidt forskellige faktorer, der kan udløse en krise. Det er nemlig ikke kun illegitime eller etisk forkastelige handlinger, som skaber kriser. Det kan også skyldtes små eller uforskyldte fejl, men når først de kritiske røster råber op, tager tingene lynhurtigt fart.

Det er derfor vigtigt, at kriseberedskabet og krisekommunikationen prioriteres, og helst allerede inden krisen bryder ud. Med grundig forberedelse er chancer for at styre sikkert gennem stormen markant større.

I Kragelund Kommunikation har vi mere end 20 års erfaring med at hjælpe virksomheder og organisationer, der står i forskellige faser af en krise. Derfor har vi her samlet nogle af de vigtigste råd til krisehåndtering både før, under og efter krisen rammer.

 

1. Før krisen bryder ud

Selvom krisen ikke lurer lige rundt om hjørnet, kan det godt betale sig at være forberedt. Står virksomheden først i orkanens øje, forventes der en hurtig udmelding med skarpe og sympatiske budskaber. Et grundigt forarbejde sikrer den rette håndtering, når krisen raser, og kan i sidste ende være med til at rede både brand og bundlinje.

Virksomheder må forberede sig på potentielle kriser ved at tage et kritisk blik på forretningen og branchen som helhed. Forskellige brancher er disponeret for forskellige kriser, og dem skal I sætte jer grundigt ind i. Hvis man eksempelvis udbyder tv- eller bredbånd, er der en risiko for nedbrud, mens en vandforsyning skal være forberedt på, at vandet kan blive forurenet. Alle brancher er på forskellig vis i farezonen. Man bør som minimum forberede sig på de hyppigst forekomne kriser i branchen, men ideelt set tage et gennemgående blik på hele virksomhed og foretage en risikovurdering af hver enkel problemstilling.

Forskellige problemstillinger kræver forskellig krisehåndtering og kommunikation, så alle problemer kan ikke køres over én kam. Læg en overordnet strategi og forbered hovedbudskaber for hver potentiel krise. Når først budskaberne er på plads, kan kanalerne og timingen defineres.

 

 

2. Når krisen raser

Det er heldigvis ikke alle udfordringer, som udvikler sig til regulære kriser, men når det sker, er det om at komme ud af busken. Det værste man kan gøre i en krisesituation, er at ignorere og affeje situationen. Man bør italesætte krisen og forsøge at sætte dagsordenen.

De konkrete handlinger afhænger i høj grad af, om man har gjort sit forarbejde i forberedelsesfasen. Hvis virksomheden er grundigt forberedt, handler det om få omsat krisekommunikationen fra strategi til handling hurtigst muligt. Hvis virksomheden derimod er uforberedt, skal der stadig handles hurtigt men aldrig forhastet. Inden der kommunikeres eksterne, skal kernen i problemstillingen identificeres, så der kan fastlægges en strategi. Det koster tid i en situation, hvor tiden er kostbar, men det betaler sig altid at tænke, før man handler. Især i en krisetid.

 

 

3. Efter krisen er redet af

Når stormen har lagt sig, og medier og stakeholders igen har fået andre ting på dagsordenen, er det tid til at evaluere. Brug krisen konstruktivt, så I er bedre rustet til en fremtidig krisekommunikation.

Var strategien var den rigtige? Var kommunikationen og budskaberne skarpe, og hvordan var timingen? Evaluér på fejl og mangler, men også på, hvad der fungerede godt. Kriser er sjældent belejlige, men af skade bliver vi klogere og udvikler os.

 

 

 

Man siger, at der findes to slags virksomheder. Dem, der har været i krise, og dem der vil komme i krise.

I Kragelund Kommunikation har vi mere end 20 års erfaring med krisekommunikation og krisehåndtering på alle stadier. Vi ved, at der skal tænkes og handles hurtigt, og vi er klar til at sætte vores erfaring i spil for at hjælpe jer – uanset om I er midt i en krise, lige kommet igennem en krise eller blot ruster jer til fremtiden. Tag fat i Mathias Kragelund og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med jeres kriseberedskab.

/*