Hvordan sikrer man sammenhæng i den fælles fortælling, så luftige visioner løftes til et realiseret projekt? Det spørgsmål hjalp vi for nylig Horsens Havn med at svare på, da vi tilrettelagde en strategisk kommunikationsindsats for fremtidens byudvikling på havnen.

Historien om Horsens er historien om en smukt beliggende fjordby med et levende handels- og kulturliv i rivende udvikling. Fremtidens havneprojekt lægger sig i slipstrømmen af den historie og bidrager til at binde byens liv og borgere sammen. Men hvordan formidler man visionen om en ny berigende bydel, så alle interessenter forestiller sig den samme fremtid?

Løsningen blev en strategisk grundfortælling, der favner visionen for den nye bydel og møder både borgere, beboere, investorer og interessenter i øjenhøjde. Gennem en proces med inddragelse af strategiske målgrupper med både interessenter og influenter fandt vi frem til havnens unikke fortælling. Med udgangspunkt i sætningen ”Det gode liv ved fjorden” hjalp vi Horsens Havn med at sætte ord på fortællingen om en havn, der forener traditionelle havneaktiviteter med nye berigende boligområder, erhvervsaktiviteter, cafeliv, kultur og rekreative arealer lige om hjørnet.

I den kommende tid hjælper vi Horsens Havn med at udrulle fortællingen om det gode liv ved fjorden til forskellige kommunikationsplatforme og kanaler, så den kan komme ud og virke efter hensigten.

Vil du vide mere om, hvordan en grundfortælling og en kommunikationsstrategi kan skabe værdi for dig? Så kontakt Poul Kragelund på eller 40 18 55 71.

 

/*