GDPR et år efter - gjorde det en forskel?

 

Persondataloven, databeskyttelsesforordningen, General Data Protection Regulation eller bare GDPR. Bare det at høre én af de mange betegnelser er nok til at fremkalde opgivende suk fra mange virksomheder. Og det er med god grund. For mange virksomheder var forberedelserne op til indførelsen af GDPR en både ressource- og tidskrævende periode.

Der er ingen tvivl om, at intentionerne om at fremme beskyttelsen af persondata var og er gode. Spørgsmålet er, om effekten har været som forventet?

I anledning af 1-års jubilæet for indførelsen af persondataloven har Marketing Week foretaget en omfattende forbrugerundersøgelse. Den har vi nærlæst for at blive klogere på, om alt det hårde arbejde rundt om i virksomhederne reelt har gjort en forskel.

Her har vi udvalgt 3 interessante resultater fra undersøgelsen og udarbejdet en konklusion.

1. Kendskabsraten og forståelsen er imponerende høj

Ifølge analysen kender hele 93 % af de adspurgte forbrugere til GDPR. Det er et imponerende højt tal, der viser, at det for alvor er lykkedes at sætte databehandling på dagsordenen – ikke blot hos virksomheder, hvor opmærksomheden jo er mere eller mindre påkrævet gennem lovgivningen, men også hos forbrugerne. Analysen viser samtidig, at 48 % tilkendegiver, at de forstår deres rettigheder. Den høje kendskabsgrad er en præstation i sig selv, men at næsten halvdelen samtidig forstår deres egne rettigheder i virvaret af regler og bureaukrati er udtryk for en stor interesse for området.

2. Flere virksomheder er transparente – og belønnes for det

Det store fokus på databehandling har haft en positiv effekt, idet 41 % af respondenterne mener, at virksomhederne er blevet mere transparent i forhold til, hvad de anvender forbrugernes personlige data til. Dertil kommer at 37 % siger, at de foretager flere køb hos virksomheder, der lader dem styre, hvilke data de ønsker at dele.
Forbrugerne belønner altså transparente virksomheder, der lægger kortene på bordet og lader forbrugerne styre, mens virksomheder, der sætter egne interesser over kundernes og uhæmmet fortsætter indsamlingen af data, vil få det sværere og sværere fremover.

3. Lav tillid til virksomhedernes etik

Mens både punkt 1 og 2 kaster et positivt lys over GDPR og virksomhedernes indsats i forhold til databehandling, viser undersøgelsen desværre også at 40% af forbrugerne har lav tillid til virksomhedernes etik og mistænker dem for at være ligeglade med overholdelsen af det nye datareglement.

Er GDPR indsatsen værd?

Det korte svar: ”Ja, GDPR har både skabt buzz, bureaukrati og værdi.”

 

Og så til det mere nuancerede svar:

GDPR har været ét af de allerstørste buzzwords de seneste år. Buzzwords kan normalt grupperes i to kategorier: opreklameret varm luft eller et nytænkende tiltag, der gør op med plejer og indvarsler et paradigmeskift. Indførelsen af GDPR er uden tvivl et eksempel på sidstnævnte.

Der er ingen tvivl om, at GDPR har medført en overvældende mængde bureaukrati i form af udarbejdelse af regler og procedurer for alle tænkelige scenarier, som i mange tilfælde er at skyde gråspurve med kanoner. Men hvis vi betragter GDPR som et kollektivt opdragelsesprojekt med det formål at lære forbrugere, virksomheder og offentlige instanser at se data som et privat anliggende, der skal værnes om, så er bureaukratiet en lille pris at betale for det kollektive.

Undersøgelsen viser, at GDPR har været medvirkende til at både virksomheder og forbrugere tager behandlingen af data alvorligt. De medførte ændringer og større transparens fra virksomheder har i mange tilfælde medført en styrket kundeoplevelse, som medfører større loyalitet hos forbrugerne og dermed værdi for virksomhederne.

GDPR er det første skridt i den rigtige retning, men der er stadig lang vej igen. Særligt den udbredte mangel på tillid til virksomhedernes moralske kompas er en alvorlig udfordring og en hindring for etableringen af kundeloyalitet.

Det er altså op til virksomhederne selv at synliggøre deres værdier og positionere sig som værdige af forbrugernes tillid. Det kræver hårdt arbejde og et systematisk fokus over lang tid at opbygge den tillid.

Vil du vide mere?

På vores Case-side kan du se eksempler på nogle af de mange kommunikationsopgaver, vi har løst gennem de sidste +20 år, hvor vi har hjulpet vores kunder med at synliggøre deres værdier og gøre sig fortjent til deres kunders tillid. Tag springet her.

Du kan også blive klogere på, hvordan vi behandler indsamlet data lige her.

/*